Nhẫn dưỡng phúc, từ bi dưỡng tâm, khoan dung dưỡng khí