“Tâm linh tương thông”: Hai cụ già kết hôn sau 60 năm gặp lạ